Fundacja

Podstawowym zadaniem Fundacji jest zorganizowanie i prowadzenie szkoły

Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronnego Rozwoju PRO NOVO została powołana na początku 2012 roku przez grupę osób, które chciały stworzyć dla swoich dzieci przyjazne środowisko do wzrastania, które byłoby przedłużeniem domu rodzinnego. Podstawowym zadaniem Fundacji jest zorganizowanie i prowadzenie szkoły. Fundacja zamierza również podejmować inne inicjatywy mające na celu wspieranie rodzin.