Szkoła

Pragniemy pomagać dzieciom wzrastać we wspierającym środowisku

Pragniemy przygotować dzieci do odpowiedzialnego i konstruktywnego życia w społeczeństwie. U podstaw działalności naszej szkoły leży przekonanie, że stworzenie optymalnych warunków do rozwoju dzieci oraz sprawne wywiązywanie się z roli rodzica, wychowawcy, nauczyciela uchroni naszych wychowanków od zachowań ryzykownych i destrukcyjnych oraz będzie sprzyjało zdrowemu stylowi życia.