Rekrutacja i opłaty

SZKOŁA

ZAPISY

Przedstawiamy Państwu zasady rekrutacji uczniów do klas I-VIII. Z dniem 07 lutego 2023 r. rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2023/2024. W związku z dalszym rozwojem szkoły uruchamiamy nabór uzupełniający. Zapraszamy!

Zgłoszenia kandydatów na uczniów (wnioski) są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Fundacji.

W miarę wolnych miejsc, zgodnie ze statutem, rekrutacja uzupełniająca może trwać przez cały rok.

Wypełnij kartę zgłoszenia do szkoły.

1. Wypełnij kartę zgłoszenia.

2. Zawrzyj ze szkołą pisemną umowę o świadczenie usługi oświatowej.

3. Wnieś opłatę wpisową.

Niezbędne jest spełnienie wszystkich powyższych warunków. Pierwszeństwo w przyjęciu przysługuje rodzeństwu uczniów szkoły.