Co oferujemy?

Uczniom naszej szkoły oferujemy:

 • Wysoki poziom nauczania i staranne przygotowanie do kolejnych etapów edukacji,
 • Wychowanie w oparciu o spójny system wartości, [więcej..]
 • Klasy maksymalnie 12-14 osobowe[więcej..]
 • Nauczanie języka angielskiego w wymiarze 5 godz./tydzień,
 • Od roku szkolnego 2014/2015 dodatkowo język niemiecki w wymiarze 2 godz./tydzień dla klas I-III i 3 godz./tydzień dla klas IV-VI. 
 • Więcej godz. z wiodących przedmiotów (nauczanie zintegrowane – 22 godz. w tygodniu. W szkole publicznej jest to 16 godz.), [więcej..]
 • Opiekę w godzinach 7.30 – 16.00 (po południu oferujemy zajęcia pozalekcyjne, nie świetlicę)
 • Szkołę bez dzwonków (nauczyciel sam reguluje czas pracy z dziećmi),
 • Wspólne odrabianie lekcji w klasach 1-3 pod okiem wychowawcy/nauczyciela – według nas szkoła jest miejscem do nauki, a dom miejscem, w którym dziecko ma odpocząć po jej trudach.
  Od klasy III wprowadzony zostaje tzw. projekt – jedno zadanie raz w tygodniu, na realizację którego dziecko ma cały tydzień.
  Uczniowie zabierają do domu te zadania, których nie uda im się zrobić podczas tych zajęć,
 • Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
 • Indywidualny kontakt mailowy z wychowawcą,
 • Pozostawianie przyborów i książek w szkole – zapewnimy każdemu dziecku miejsce na jego podręczniki, zeszyty i przybory szkolne. Szanujemy bowiem zdrowie naszych podopiecznych i dbamy o ich kręgosłupy.
 • Objęcie dzieci dowozami szkolnymi,
 • Warsztaty chemiczne, warsztaty kulinarne, warsztaty z zakresu edukacji finansowej, myślenia krytycznego, zumba, sks i inne zajęcia dodatkowe,
 • Zajęcia z arytmetyki mentalnej w klasach 1-3,
 • Pracę metodą projektów i odwróconej lekcji,
 • Outdoorowe klasy,
 • Całą masę wycieczek, często niekonwencjonalnych i niebalanych, spotkania integracyjne,
 • Naukę odpowiedzialności społecznej – za siebie i innych poprzez działania charytatywne,
 • Stały kontakt z Wychowawcą i nauczycielami bez obwarowania go zapisami proceduralnymi wykluczającymi kontakt
  w określonych okolicznościach,
 • Staramy się jak najczęściej korzystać z natury. Dlatego często porzucamy ławki i wychodzimy na zewnątrz i tam przeprowadzamy zajęcia w terenie czy w klasie outdoorowej,
 • Ochronę i budowanie autorytetu rodziców, jako pierwszych wychowawców,
 • Raz w miesiącu spotkania z muzyką klasyczną,