Codzienny kontakt

Wychowawcy klas I-III codziennie informuje rodziców drogą mailową o tym, co dzieci robiły w ciągu dnia, czego się uczyły, a w miarę potrzeby przekazuje indywidualne uwagi dotyczące poszczególnych dzieci, a także wszelkie informacje mające związek z życiem szkoły.

Wprowadzenie dziennika elektronicznego pozwoliło nam na rezygnację z maili od trzeciego trymestru 2014/2015 w klasach IV-VI. W e-dzienniku rodzic ma możliwość sprawdzić nie tylko oceny dziecka, frekwencję ale także zrealizowane tematy w ciągu dnia, zadane prace, zaplanowane sprawdziany, prace klasowe oraz wpisane do kalendarza wydarzenia szkolne.

Dziennik elektroniczny jest nieodpłatny.