Kameralne klasy

W zakresie edukacji dzieci stawiamy na indywidualizację nauczania poprzez stworzenie oddziałów maksymalnie 14 osobowych. Liczba ta ma znaczenie ze względu na dynamikę pracy na lekcji oraz jest korzystna dla tworzenia relacji dzieci między sobą.

Klasa 12 – osobowa jest na tyle mała, że pozwoli nauczycielowi na znalezienie czasu w ciągu 40-45 minut na kontakt z każdym uczniem, łatwo też podzielić ją na grupy, gdy wymaga tego wykonywane zadanie na lekcji.

Z drugiej strony w takiej grupie rosną szanse, iż każdy z Uczniów/Uczennic znajdzie w niej przyjaciela – kogoś, z kim nawiąże ściślejsze relacje. Ponadto, grupa taka pozwala na wzajemną mobilizację uczniów.