Spójny system wartości

Podstawą wszelkich zamierzeń wychowawczych i nakreślonych do realizacji długofalowych celów edukacyjnych są wartości, których realizacji oczekuje szerokie środowisko szkolne (rodzice, uczniowie, nauczyciele). Są to: MIŁOŚĆ, PRAWDA, DOBRO, MĄDROŚĆ, PIĘKNO, WOLNOŚĆ.

Chcemy zapewnić naszym dzieciom warunki inne niż te, które proponują zatłoczone, anonimowe szkoły publiczne. Naszym celem jest nie tylko przekazanie dzieciom fundamentalnych wartości, ale także właściwe ukształtowanie ich charakteru.
W naszej szkole każdy uczeń jest jednakowo ważny, a naszym nadrzędnym celem jest jego dobro. Uczniowie wychowywani będą w patriotyzmie,  w poczuciu tożsamości narodowej, w poszanowaniu innych i w poszanowaniu najistotniejszych wartości.