Więcej godzin lekcyjnych

W każdej klasie nauczyciele mają do dyspozycji więcej godzin z wiodących przedmiotów na realizację założonego materiału. Posiadają zatem możliwość organizowania zajęć pozwalających uczniom na praktyczne zdobywanie wiedzy, mogą przeznaczyć więcej czasu na trudniejsze partie materiału oraz pracę zindywidualizowaną.