Klasy I-III

Uczniom klas I-III, w ramach czesnego oferujemy:

 • Maksymalnie 14 osób w klasie,
 • Dwa języki obce – język angielski w wymiarze 5 godz. /tydzień i język niemiecki – 2 godz./tydzień (od roku szkolnego 2014/2015),
 • Więcej godz. z wiodących przedmiotów (nauczanie zintegrowane – 24 godz. w tygodniu. W szkole publicznej jest to 18 godz.), [więcej..]
 • Opiekę w godzinach 7.30 – 16.00 (po południu oferujemy zajęcia pozalekcyjne i świetlicę)
 • Szkołę bez dzwonków (nauczyciel sam reguluje czas pracy z dziećmi), [więcej..]
 • Wspólne odrabianie lekcji pod okiem wychowawcy – według nas szkoła jest miejscem do nauki, a dom miejscem, w którym dziecko ma odpocząć po jej trudach.
  Od klasy III wprowadzony zostaje tzw. projekt – jedno zadanie raz w tygodniu, na realizację którego dziecko ma cały tydzień,
 • Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, [więcej..]
 • Indywidualny kontakt mailowy z wychowawcą, [więcej..]
 • Pozostawianie przyborów i książek w szkole – zapewnimy każdemu dziecku miejsce na jego podręczniki, zeszyty i przybory szkolne. Szanujemy bowiem zdrowie naszych podopiecznych i dbamy o ich kręgosłupy.
 • Objęcie dzieci dowozami szkolnymi,
 • Ochronę i budowanie autorytetu rodziców, jako pierwszych wychowawców,
 • Raz w miesiącu spotkania z muzyką klasyczną,
 • Nieograniczony dostęp do wody mineralnej w ciągu dnia,
 • Ochronę i budowanie autorytetu rodziców, jako pierwszych wychowawców,
 • Organizację zajęć w okresie letnim  i zimowym (zajęcia nieobowiązkowe, dla zainteresowanych).