Klasy IV-VIII

Uczniom klas IV-VIII, w ramach czesnego oferujemy:

  1. Maksymalnie 14 osób w klasie,
  2. Dwa języki obce – język angielski w wymiarze 5 godz. /tydzień i język niemiecki –  3 godz./tydzień,
  3. Więcej godz. z wiodących przedmiotów (z matematyki, języka polskiego, historii – łącznie  350 godz. więcej w skali 3 lat), co gwarantuje solidne przygotowanie do sprawdzianu po klasie szóstej,
  4. Zajęcia w godzinach 7:30 – 16:00 (po południu oferujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych m.in. tajniki matematyki, przedsiębiorczość),
  5. Zajęcia z tańca towarzyskiego lub zumby – 1 godz./tydzień
  6. Szkołę bez dzwonków (nauczyciel sam reguluje czas pracy z dziećmi),
  7. Indywidualny kontakt mailowy z wychowawcą i nauczycielami,
  8. Pozostawianie przyborów i książek w szkole,
  9. Objęcie dzieci dowozami szkolnymi.
  10. Organizację zajęć w okresie letnim w formie półkolonii letnich (w pierwszym tygodniu m-ca lipca)

 

Oprócz w/w, uczniowie i uczennice zgłoszone przez Państwa do klas IV-VI korzystają oczywiście ze wszystkich udogodnień i zalet wynikających z oferty ogólnej naszej szkoły przedstawionej na stronie „Co oferujemy”.