Klasa startowa

Klasa startowa (zerówka), czyli zabawa w szkołę

Przygotowaliśmy również bardzo atrakcyjna ofertę dla dzieci 6-letnich, których rodzice nie zdecydują się jeszcze na posłanie do klasy I. Rozumiejąc Państwa dylematy, a zarazem mając na uwadze fakt, iż dzieci są już na tyle duże, by rozpocząć naukę w szkole, ale jeszcze na tyle małe, by była to nauka w ramach podstawy programowej dla klas I-III, proponujemy klasę startową. Jest to klasa stanowiąca łagodne przejście pomiędzy przedszkolem a klasą I, w której dzieci będą przygotowywane do podjęcia nauki w szkole.

Absolwent klasy startowej będzie umiał się bez problemu odnaleźć w klasie I, ponieważ wyposażymy go w podstawowe umiejętności i wiadomości. Jego edukacja będzie się różnić od zajęć w klasie I, gdyż mamy świadomość, że dziecku w tym wieku jest jeszcze trudno wdrożyć się w szkolny „dryl”.

Klasa startowa będzie klasą do 12 osób z rozszerzonym językiem angielskim (4 zajęcia/tydzień), w której będziemy realizować atrakcyjny program edukacyjny.

Dla dzieci z klasy startowej przygotowaliśmy (w ramach czesnego):

 • Opiekę w godzinach 7.30 – 16.00 (po południu oferujemy zajęcia pozalekcyjne, nie świetlicę),
 • Klasy maksymalnie 12 osobowe[więcej..]
 • Język angielski – 4 zajęcia/tydzień,
 • Indywidualny kontakt mailowy z wychowawcą, [więcej..]
 • Codzienną gimnastykę ciała i języka,
 • Warsztaty taneczne – 2 razy w tygodniu (taniec towarzyski i elementy rytmiki),
 • Warsztaty teatralne,
 • Warsztaty artystyczne (plastyczne),
 • Warsztaty muzyczne,
 • Edukacja zdrowotna,
 • Zajęcia ekologiczne,
 • Pierwsze doświadczenia naukowe przedszkolaka,
 • Zajęcia matematyczne i logiczne,
 • Kulturoznawstwo,
 • Bajkoterapia,
 • Zajęcia kulinarne (wspólne przygotowanie potraw, gotowanie, pieczenie),
 • Stały dostęp do wody/soków,
 • 4 wycieczki w roku szkolnym (do kina, do teatru, na basen, do muzeum itp.),
 • Przyjęcie urodzinowe dla malucha (słodycze i prezent),
 • Paczki okolicznościowe

Nasze zajęcia przygotowywane są na podstawie:

 • zatwierdzonych przez MEN programów wychowania przedszkolnego,
 • pedagogiki zabawy,
 • metody „Ruchu Rozwijającego” Weroniki Sherborne,
 • metody „Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz,
 • dziecięcej matematyki E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej,
 • wprowadzenia dziecka w świat pisma wg I. Majchrzak,
 • zabaw fundamentalnych.

Duży nacisk będziemy kładli na fakt, aby dziecko kończąc klasę startową i trafiając do klasy I potrafiło już czytać i pisać.

Naszym głównym celem jest stworzenie warunków do osiągnięcia przez dziecko gotowości szkolnej. A udaje się to poprzez właśnie „zabawę w szkołę”, w miłej i przyjaznej atmosferze, która otacza nasze dzieci każdego dnia.

Sylwetka absolwenta klasy startowej:

 • ciekawy świata,
 • wszechstronnie wyposażony w wiadomości i umiejętności niezbędne do podjęcia obowiązków bycia uczniem klasy pierwszej,
 • potrafił używać swoich zdolności służąc innym; nawiązywać właściwe relacje oparte na wzajemnym szacunku, zaufaniu i zrozumieniu,
 • komunikatywnie wyrażać swoje myśli, emocje i potrzeby, szanując odmienność drugiego człowieka,
 • był tolerancyjny, koleżeński,
 • potrafił korzystać z zasad zdrowego stylu życia,
 • miał właściwy obraz samego siebie (poczucie własnej wartości i tożsamości),
 • umiał ponosić konsekwencje własnych decyzji,
 • był otwartym i niosącym radość człowiekiem!