List do Rodziców (IV i V klasa)

Szanowni Państwo!

Jeśli jesteście rodzicami dziecka we wrześniu br. rozpoczynającego naukę w klasie IV i V, pragniemy przedstawić Państwu ofertę naszej szkoły przygotowaną właśnie pod kątem uczniów rozpoczynających kolejny etap edukacyjny.

W Szkole Pro Novo spotkacie się Państwo z życzliwością a uczeń nie będzie anonimową jednostką, numerem w dzienniku. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego dziecka, m. in. dzięki maksymalnie 12-osobowym klasom. Gwarantuje to również bezpieczeństwo, atmosferę sprzyjającą nauce i poszerzaniu horyzontów dzieci.

Chcemy aby nasi wychowankowie byli nie tylko osobami o szerokiej wiedzy i światopoglądzie, ale również o ukształtowanym charakterze. Będą oni potrafili dokonywać wyborów, umieli żyć w zgodzie z przyjętym systemem wartości, będą świadomi swojej wartości.

Do tej pory nie mieliście Państwo możliwości wyboru – na terenie gminy funkcjonowały tylko szkoły publiczne.

Od ubiegłego roku taki wybór już macie.

Uczniom klasy IV i V, w ramach czesnego oferujemy:
• Klasy maksymalnie 12-osobowe,
• Dwa języki obce – język angielski w wymiarze 5 godz. /tydzień i język niemiecki – 3 godz./tydzień,
• Więcej godz. z wiodących przedmiotów (z matematyki, języka polskiego, historii – łącznie 350 godz. więcej w skali 3 lat), co gwarantuje solidne przygotowanie do sprawdzianu po klasie szóstej,
• Zajęcia w godzinach 7:30 – 16:00 (po południu oferujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych m.in. tajniki matematyki, przedsiębiorczość),
• Zajęcia z tańca towarzyskiego, hip-hopu lub zumby – 2 godz./tydzień
• Szkołę bez dzwonków (nauczyciel sam reguluje czas pracy z dziećmi),
• Indywidualny kontakt mailowy z wychowawcą i nauczycielami (raport z opisem zajęć),
Pozostawianie przyborów i książek w szkole,
• 4 wycieczki w roku szkolnym (do kina, do teatru, na basen, do muzeum itp.),
• Organizację zajęć w okresie letnim w formie półkolonii letnich (szkoła w miarę potrzeb będzie funkcjonować do 31 lipca).

Oferta jest ważna przez cały rok szkolny.

Dzieci objęte są bezpłatnymi dowozami autobusowymi z Nowogrodu Bobrzańskiego.
Oczywiście rodzic może w każdej chwili odebrać dziecko. Dojazd do Bogaczowa to zaledwie 5 km.

Budynek jest pięknie położony, z dala od ruchu kołowego, od hałasu, spalin, zanieczyszczeń.
W okresie wakacji będziemy dostosowywać jego otoczenie i wnętrze do standardów, jakie powinna spełniać nowoczesna placówka edukacyjna w XXI wieku.

Szkoła Pro Novo tak samo jak szkoły publiczne podlega nadzorowi Kuratora Oświaty (uzyskała wpis do ewidencji placówek niepublicznych) i realizuje programy nauczania zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Nasza kadra ma pełne kwalifikacje do nauczania w każdej szkole. Metody pracy, o których piszemy na pronovo.org.pl nie są niczym nowym i odkrywczym – kształcenia w oparciu o nie uczą się nauczyciele podczas studiów. Problem polega na tym, że nie wszyscy z tej wiedzy korzystają. My korzystamy. Za to ręczymy.

Jest zasadnicza różnica pomiędzy nami a placówkami publicznymi – my jesteśmy dla Was. Wiemy, że powierzacie nam swój największy skarb – dziecko i darowanego nam zaufania nie zawiedziemy.

Otaczający świat bardzo się zmienia. Polskie szkoły w większości niestety za tymi zmianami nie nadążają.

Nasza szkoła postawiła sobie za cel dostosowanie warunków i metod nauczania do młodych ludzi, nie odwrotnie. Chcemy uczyć samodzielnego myślenia, kreatywności, przedsiębiorczości. Nauka ma być przyjemnością, zabawą, inspiracją. Radosnym etapem na drodze do realizacji życiowych celów i marzeń. Miejscem, gdzie dziecko może odkrywać swoje pasje i różnorodne talenty – nie tylko te preferowane przez przestarzały system edukacyjny szkoły publicznej.

Jesteśmy przekonani, że zapisanie dziecka do Szkoły Pro Novo jest bardzo dobrą i rozsądną decyzją. Będzie miała ona wpływ na przyszłość Waszych dzieci gwarantując im harmonijny rozwój. Państwu natomiast zapewni komfort i pewność, że jesteście traktowani jak partnerzy, a nie petenci.

Ważna informacja:

Na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia dziecka.

Możecie również zadzwonić pod numer 602 351 001, pod którym uzyskacie pomoc w razie potrzeby.

Czekamy na Was!

Z poważaniem,
Aneta Woźniak-Ziółkowska
Prezes Zarządu Fundacji