Misja i wizja

Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona
(A. Einstein)

 

  • Nasza szkoła pragnie wychować i wykształcić obywatela świata – bez problemu władającego językiem angielskim i otwartego na kulturową odmienność – a zarazem patriotę i człowieka o gruntownej wiedzy ogólnej,
  • Pragniemy pomagać dzieciom żyć i wzrastać w życzliwym i wspierającym środowisku, bowiem „myśląc o kimś dobrze pobudza się go ku dobru”,
  • Pragniemy przygotować dzieci do odpowiedzialnego i konstruktywnego życia w społeczeństwie,
  • U podstaw działalności naszej szkoły leży przekonanie, że stworzenie optymalnych warunków do rozwoju dzieci oraz sprawne wywiązywanie się z roli rodzica, wychowawcy, nauczyciela uchroni naszych wychowanków od zachowań ryzykownych i destrukcyjnych oraz będzie sprzyjało zdrowemu stylowi życia,
  • Jesteśmy po to, by wspierać w rozwoju dzieci, wspomagać je w pokonywaniu trudności a poprzez to doprowadzić do niezależności młodych w radzeniu sobie z trudnościami rozwojowymi,
  • Nasza szkoła jest wspólnotą opartą na zasadach wzajemnego zrozumienia, szacunku, przyjaźni, tolerancji. Pragniemy więc stworzyć miejsce bezpieczne, interesujące i przyjazne dzieciom, wolne od zagrożeń miasta i współczesnej cywilizacji, zwłaszcza, że planujemy być szkołą promującą zdrowy styl życia,
  • Mamy ambicje, aby nauka w naszej szkole stała się pasją, dzięki której uczniowie z entuzjazmem i radością będą wkraczali w świat wiedzy i nauki.