Jak pracujemy?

  • Stawiamy na indywidualizację nauczania poprzez stworzenie oddziałów maksymalnie 12-14 osobowych,
  • Podział roku szkolnego na trzy trymestry – podział ten pozwala na spokojniejsze przyglądanie się rozwojowi dziecka. Daje możliwość szybszego reagowania, gdy wymaga tego sytuacja ucznia. Dzięki temu zwiększa się szansa na skuteczną pomoc zarówno w rozwiązywaniu trudności, jak również w rozwoju uzdolnień,
  • Wspólnie odrabiamy prace domowe – zakładamy bowiem, że to szkoła jest miejscem do nauki, a dom miejscem, w którym dziecko ma odpocząć po jej trudach,
  • Książki i zeszyty zostawiamy w szkole – do domu bierzemy tylko wypożyczone książeczki w ramach oswajania z literaturą,
  • Oferujemy szeroki pakiet zajęć dodatkowych, [więcej]
  • Wspólnie spożywamy posiłki – zakładając, że szkoła ma być drugim domem dziecka, pragniemy uczyć dzieci, iż wspólne spożywanie posiłków (zdrowych posiłków) jest ważnym elementem dnia codziennego, a kultura jedzenia jest równie istotna jak np. kultura wysławiania się,
  • Jednolity strój – ma związać nasze dzieci ze sobą i dać poczucie przynależności do wspólnej rodziny jaką jest szkoła. Mundurki szkolne dają poczucie tożsamości, reprezentują uczniów danej szkoły i są jej symbolem. Nie zmienia to oczywiście naszego rozumienia, że każde dziecko jest niepowtarzalne i wyjątkowe; strój podkreśla bycie jednością, bycie w jednej drużynie. Dzięki temu dzieci identyfikują się ze szkołą, traktują ją poważniej i nie różnicują własnej wartości na podstawie tego, jaki mają status majątkowy,
  • Godziny pracy szkoły – Zajęcia rozpoczynają się w naszej placówce o godz. 7.30, a kończą o godz. 16.00. Lekcje w naszej szkole odbywają się w godz. 8:0 0– 14.15, a w godz. 14.15-15.20 szkoła oferuje atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne,
  • Kontakt nauczyciela z rodzicami – wychowawca klasy będzie informował rodziców drogą mailową o tym, co dzieci robiły w ciągu dnia, czego się uczyły, a w miarę potrzeby przekazywał indywidualne uwagi dotyczące poszczególnych dzieci. Maile do Rodziców dzieci z klas IV-VIII od trzeciego trymestru 2014/2015 zastąpią wpisy w dzienniku elektronicznym.