Zajęcia pozalekcyjne

Chcąc zapewnić dzieciom wieloaspektowy rozwój, proponujemy następujące rodzaje zajęć pozalekcyjnych:

 • nauka tańca towarzyskiego,
 • zumba,
 • Kangur (klasy V-VI) – poznajemy tajniki matematyki. Dla odczarowania matematyki pokażemy dzieciom, że matematyka jest wokół nas i nie jest taka straszna jak często opowiadają o niej dorośli. Licząc można przecież się świetnie bawić.
 • Zabawy językiem (klasy I-III) pomogą sprawniej wyrażać dzieciom to „co pomyśli głowa”. Dzieci nauczą się być aktywnymi twórcami różnych form literackich, będą chętnie sięgać po książki i czasopisma. Nauczą się słuchać, mówić i pisać. Zostaną zaciekawione teatrem i słuchowiskiem radiowym. Podczas wspólnych zajęć nie będziemy zapominać o kulturze wyrażania opinii i konieczności życzliwej oceny rozmówcy – twórcy. Zajęcia te mają na celu wdrażanie dzieci do poprawnego posługiwania się językiem ojczystym w mowie i piśmie, popularyzowanie poprawnej polszczyzny, upowszechnianie kultury języka i doskonalenie praktycznych umiejętności językowych. Zajęciom Zabawy językiem polskim patronują słowa Czesława Miłosza: „ …mowa rodzinna niechaj będzie prosta, ażeby każdy, kto usłyszał słowo, widział jabłonie, rzekę, zakręt drogi…”
 • Mali przyrodnicy  (klasy I-III) – zajęcia dotyczą wszystkich elementów przyrody, m.in.: zwierząt, roślin, człowieka, grzybów, mikroorganizmów oraz wzajemnych powiązań między nimi. Główny cel zajęć to pomoc dzieciom w poznaniu otaczającego świata i lepszym zrozumieniu własnego miejsca w nim, przybliżenie młodego pokolenia do natury i rozbudzenie ciekawości badawczej oraz miłości do przyrody jako nieskończonego źródła fascynacji, logiki i piękna.
  Atrakcyjna forma zajęć (nauka poprzez eksperymenty, zabawę, oglądanie modeli i żywych eksponatów), przystosowana do wieku i możliwości odbiorców, pozwala na szybkie i bezstresowe przyswojenie wiedzy. Poznawanie najbliższego środowiska i zjawisk przyrodniczych, obserwacje, gry i zabawy dydaktyczne, wykonywanie doświadczeń oraz konkretne działania w środowisku i dla środowiska sprzyjać będą zrozumieniu potrzeby dbania o przyrodę i najbliższe otoczenie. Wspólna zabawa przysporzy dzieciom wiele satysfakcji.
 • Odkrywcy Świata  (klasy I-III) – to takie trochę podróżowanie palcem po mapie. W ramach zajęć uczniowie co tydzień będą wybierać się w podróż w różne zakątki świata. Na zajęciach dzieci będą doskonalić znajomość mapy i poszerzać wiadomości o kulturze Państw z różnych kontynentów. Dzieci będą miały okazję poznać zwyczaje, historię i kulturę różnych narodów. Zajęcia prowadzone są różnymi metodami najczęściej aktywnymi. Wspólnym punktem wszystkich zajęć będzie odszukanie na mapie wybranego kraju i wykonanie jego flagi. Dodatkowo zapoznamy się z podstawami języka obowiązującego w danym Państwie.
 • Mały artysta  (klasy I-III) – Głównym celem zajęć jest manualne usprawnianie uczniów klas młodszych, ćwiczenie kreatywnego myślenia oraz stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka. Założeniem programu kółka jest przede wszystkim oparcie zajęć na aktywności dziecka w tworzeniu prac plastyczno-technicznych.
  Tematyka zajęć dobierana jest stosownie do pór roku, uroczystości oraz tradycji. Wrzesień to miesiąc zajęć pod tytułem „Witaj szkoło!” – dzieci będą wykonywać m.in. przyborniki z tektury oraz innych dostępnych materiałów, a także breloczki z masy solnej. W październiku i listopadzie głównym materiałem jakim posłużymy się w czasie tworzenia będą jesienne liście. Wspólnie wykonamy jesienne lamipony ze słoików, różane bukiety z suchych liści oraz dyniowe stworki-potworki. Przez następne zimowe miesiące dzieci nauczą się robić bałwanki ze skarpetki, pudełeczka na prezenty, kartki świąteczne, karnawałowe maski. Wiosenna tematyka zajęć związana będzie ze Świętami Wielkanocnymi i pierwszym dniem wiosny. Dzieci wykonają ozdoby na stół wielkanocny, baranki z masy solnej, ponownie świąteczne kartki oraz wiosenne kwiaty na patykach. Na zajęciach dzieci posłużą się różnymi technikami plastycznymi m.in.: stemplowanie, origami płaskie,
  prace przestrzenne, prace z masy solnej. W czasie warsztatów uczniowie doświadczą zarówno radości z samodzielnego tworzenia jak i satysfakcji z przezwyciężania napotykanych trudności.
 • Gromada Zuchowa  (klasy I-III) – jest to miejsce, gdzie dzieci przeżywają wiele niezapomnianych przygód. Tematyka zbiórek opiera się na zdobywaniu sprawności mających na celu rozwijanie sprawności fizycznej, aktywności społecznej, ciekawości świata, braterstwa, radosnego patriotyzmu oraz umiejętności na całe życie.
 • Mały majsterkowicz  (klasy I-III) – to zajęcia dla chłopców i dziewcząt, którzy lubią zabawy w majsterkowanie. Na naszych zajęciach tworzymy „coś z niczego”. Wykorzystując rozmaite materiały i techniki wspólnie wykonujemy wiele interesujących i użytecznych przedmiotów: zabawki, ozdoby, upominki. Podczas zajęć rozwijamy kreatywność, planowanie i organizację pracy.
 • Kółko matematyczne (klasy V-VI) – zwykle kółka przedmiotowe maja na celu pracę z uczniem bardzo zdolnym. Kółko matematyczne w naszej szkole jest dla każdego, kto chciałby poznać sposoby rozwiązywania zadań nietypowych, niestandardowych, czasami mających więcej wspólnego z logiką niż z matematyką. Cotygodniowe spotkania mają oswoić uczniów ze sposobem rozwiązywania zadań konkursowych ale także przybliżyć nieznane jeszcze pojęcia. Każdy kto chce poświecić swój wolny czas na wytężoną prace, na rozruszanie szarych komórek nie będzie żałował. Pozalekcyjne spotkania to także  możliwość utrwalenia poznanych już pojęć i opanowanych umiejętności rachunkowych. Zapraszamy zainteresowanych.
 • Kółko teatralne Jawajka (klasy V-VI) – „Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż tam pokazuje sięludziom, jakimi mogliby być, jakimi pragnęliby być, choć nie mają na to odwagi, i jakimi są.” [Tove Jansson].
  Kółko teatralne „Jawajka” działa w naszym Zespole od zeszłego roku. Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach, śmieją się, relaksują i miło spędzają czas.
  Na zajęciach teatralnych walczymy z tremą, oswajamy się ze sceną i publicznymi występami. Szanujemy każdego człowieka, uczymy się pokory, cierpliwości
  i panowania nad sobą.  Staramy się poprawnie, głośno i wyraźnie wypowiadać słowa – doskonalimy język ojczysty. Działalność teatralna korzystnie wpływa na wszechstronny rozwój ucznia,  pobudza wyobraźnię, fantazję i rozwija twórcze myślenie. Dziecko uczy się również pracy w grupie i odpowiedzialności za swoje działanie. Nasze zajęcia są magiczne, wyciszają ucznia i pozwalają choć na chwilę stać się kimś innym. [Kamila Wawrzyniak- opiekun grupy teatralnej ” Jawajka „].
 • SKS – Szkolne Koło Sportowe
 • Kółko wokalne celem zajęć jest rozwinięcie umiejętności poprawnej emisji głosu, dykcji, intonacji dźwięku oraz podparcia oddechowego, a więc tego wszystkiego, co składa się na impostację, czyli zespół dobrego śpiewu.Ważną rolą jest wyrobienie umiejętności zachowania i wizerunku scenicznego. Program zajęć muzycznych daje możliwość rozwijania zainteresowań uczniów, kształtowania głosu oraz prezentowania własnego talentu na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, konkursach, przeglądach i festiwalach. Uczniowie uczestniczący w zajęciach zdobywają podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu wokalistyki. Z kolei praca z multimedialnym programem śpiewu solowego z rozśpiewaniami i wprawkami audio do ćwiczeń wokalnych pozwala im rozwinąć przede wszystkim umiejętności praktyczne.
 • Mali reporterzy (klasy V-VI) – Zajęcia poświęcone twórczej pracy redagowania gazetki szkolnej rozwijają kreatywność, kształtują poprawność językową, uwrażliwiają na ważne społecznie tematy. Podczas kolegium dziennikarzy każdy będzie mógł podać propozycję tego, co chciałby zamieścić w gazetce. Mali reporterzy będą nie tylko pisać własne artykuły, ale również zamieszczać zdjęcia i wywiady przeprowadzane z wybranymi osobami.
 • Ciekawe spotkania-ciekawi ludzie (cyklicznie, wszystkie klasy) – Zapraszamy do naszej szkoły ludzi wykonujących codzienne-niecodzienne zawody. Przede wszystkim rodziców naszych uczniów. W trakcie spotkań uczniowie poznają zawody, zainteresowania i intrygujący świat pasji ludzi dorosłych.
 • Zajęcia ruchowe (ewentualnie w zależności od potrzeb – gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna) – zajęcia w formie zabawowej lub ścisłej, podnoszące ogólną sprawność dziecka. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami korekcji postawy dziecka, utrwalające nawyk prawidłowej postawy. Wszechstronne oddziaływania poprzez ćwiczenia na wszystkie układy ustroju dziecka. Podwyższenie ogólnej wydolności i sprawności fizycznej dziecka. Nabycie umiejętności prawidłowego nawyku posturalnego, jego automatyzacji i dostosowania do naturalnych warunków życia.