Rekrutacja i opłaty

PRZEDSZKOLE

ZAPISY

Rekrutacja do naszych grup przedszkolnych trwa przez cały rok. Od 07 lutego 2022 rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2022/2023. Harmonogram rekrutacji znajdziecie Państwo w Zarządzeniu Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego

Aby zapisać dziecko do naszego przedszkola prosimy o wypełnienie następujących dokumentów:

złożenie dokumentówokreślonych w

OPŁATY

Wpisowe – 150,00 zł (płatne jednorazowo w momencie przyjęcia dziecka do placówki).

Opłata za wyprawkę – 75,00 zł (dla dzieci, których rodzice uiścili wpisowe w roku poprzednim).

Opłata za dodatkowe zajęcia edukacyjne w grupie najmłodszej (3-latki), grupie 4 i 5-latków – 220,00 zł/m-c

Posiłki (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) – dodatkowo płatne (ok. 9,50 zł dziennie)

KLASA STARTOWA

Od czterech lat mamy szczególną ofertę dla dzieci 6-letnich, które pozostają w przedszkolu. To klasa startowa.

Klasa startowa stanowi łagodne przejście pomiędzy szkołą a przedszkolem. Nie chcemy, by dzieci pozostając w przedszkolu powtarzały program. Chcemy, by się rozwijały i szły do przodu.

Co oferujemy w ramach klasy startowej?:1) Klasa startowa będzie klasą do 16 osób2) Język angielski 3 x w tygodniu (3 x 45 min./tydzień),3) Język niemiecki w wymiarze 1 x 45 min./ tydzień,4) Zajęcia ruchowe – gimnastyka, zumba – 2 x tydzień,5) opieka w godzinach 6:30 – 16:306) Indywidualny kontakt mailowy z wychowawcą,7) Edukację muzyczną – 1 x tydzień8) Program przygotowujący dzieci do rozpoczęcia nauki w klasie I. Zakładamy, ze dzieci kończące klasę startową potrafią czytać i pisać.

W przypadku klasy startowej rodzice pokrywają koszt dodatkowych zajęć edukacyjnych w kwocie 300 zł/m-c. Dodatkowo oczywiście Rodzice uiszczają opłatę za posiłki 9,50 zł/dzień) i wpisowe – 75 zł w przypadku naszych dzieci i 150 zł w przypadku dzieci, które rozpoczynają dopiero przygodę z Pro Novo).