Rekrutacja i opłaty

PRZEDSZKOLE

ZAPISY

Rekrutacja do naszych grup przedszkolnych trwa przez cały rok. Rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2024/2025. Harmonogram rekrutacji znajdziecie Państwo w Zarządzeniu Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego nr 16/2024 z dnia 19 stycznia 2024 r. Zaś wymagane do rekrutacji nowych dzieci (przedszkolaki) dokumenty zostały wyszczególnione w Uchwała nr XLIV/246/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 16 maja 2017 r.

Aby zapisać dziecko do naszego przedszkola prosimy o wypełnienie następujących dokumentów:

złożenie dokumentówokreślonych w

OPŁATY

Wpisowe – 250,00 zł (płatne jednorazowo w momencie przyjęcia dziecka do placówki).

Opłata za wyprawkę – 100,00 zł (dla dzieci, których rodzice uiścili wpisowe w roku poprzednim).

Opłata za dodatkowe zajęcia edukacyjne w grupie najmłodszej (3-latki), grupie 4 i 5-latków – 275,00 zł/m-c (od 1 września 2024)

Posiłki (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) – dodatkowo płatne (ok. 15,00 zł dziennie)

KLASA STARTOWA

Od czterech lat mamy szczególną ofertę dla dzieci 6-letnich, które pozostają w przedszkolu. To klasa startowa.

Klasa startowa stanowi łagodne przejście pomiędzy szkołą a przedszkolem. Nie chcemy, by dzieci pozostając w przedszkolu powtarzały program. Chcemy, by się rozwijały i szły do przodu.

Co oferujemy w ramach klasy startowej?:1) Klasa startowa będzie klasą do 18 osób2) Język angielski 3 x w tygodniu (3 x 45 min./tydzień),3) Język niemiecki/hiszpański w wymiarze 1 x 45 min./ tydzień,4) Zajęcia ruchowe – gimnastyka, zumba – 2 x tydzień,5) opieka w godzinach 6:30 – 16:306) Indywidualny kontakt mailowy z wychowawcą,7) Edukację muzyczną – 1 x tydzień8) Program przygotowujący dzieci do rozpoczęcia nauki w klasie I. Zakładamy, ze dzieci kończące klasę startową potrafią czytać i pisać.

W przypadku klasy startowej rodzice pokrywają koszt dodatkowych zajęć edukacyjnych w kwocie 375 zł/m-c (od 1 września 2024r.).Dodatkowo oczywiście Rodzice uiszczają opłatę za posiłki 15,00 zł/dzień) i wpisowe – 100 zł w przypadku naszych dzieci i 250 zł w przypadku dzieci, które rozpoczynają dopiero przygodę z Pro Novo).