Rekrutacja i opłaty

SZKOŁA

ZAPISY

Przedstawiamy Państwu zasady rekrutacji uczniów do klas I-VIII. Z dniem 08 lutego 2021 rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2022/2023. W związku z dalszym rozwojem szkoły uruchamiamy nabór uzupełniający. Zapraszamy!

Zgłoszenia kandydatów na uczniów (wnioski) są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Fundacji.

W miarę wolnych miejsc, zgodnie ze statutem, rekrutacja uzupełniająca może trwać przez cały rok.

Czesne w naszej szkole to 490 zł/m-c za dziecko. Płatne 10 m-cy w roku (od września do czerwca). Rodzeństwu przysługują zniżki. Gdy do naszej szkoły uczęszcza dwójka dzieci z jednego domu, czesne za dziecko wynosi 370 zł.Kwoty czesnego

Wypełnij kartę zgłoszenia do szkoły.

1. Wypełnij kartę zgłoszenia.

2. Zawrzyj ze szkołą pisemną umowę o świadczenie usługi oświatowej.

3. Wnieś opłatę wpisową.

Niezbędne jest spełnienie wszystkich powyższych warunków. Pierwszeństwo w przyjęciu przysługuje rodzeństwu uczniów szkoły.