Rekrutacja i opłaty

Rekrutacja do naszych grup przedszkolnych trwa przez cały rok.

Od 08 lutego 2021 rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2021/2022.
Harmonogram rekrutacji znajdziecie Państwo w Zarządzeniu Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego

Zapisy

Aby zapisać dziecko do naszego przedszkola prosimy o wypełnienie następujących dokumentów:

Opłaty w roku szkolnym 2021/2022

  • Wpisowe – 150,00 zł (płatne jednorazowo w momencie przyjęcia dziecka do placówki),
  • Opłata za wyprawkę – 75,00 zł (dla dzieci, których rodzice uiścili wpisowe w roku poprzednim),
  • Opłata za dodatkowe zajęcia edukacyjne w grupie najmłodszej (3-latki), grupie 4 i 5-latków – 100,00 zł/m-c
  • Posiłki (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) – dodatkowo płatne (ok. 8,90 zł dziennie)

 

Od czterech lat mamy szczególną ofertę dla dzieci 6-letnich, które pozostają w przedszkolu. To klasa startowa.

Klasa startowa stanowi łagodne przejście pomiędzy szkołą a przedszkolem. Nie chcemy, by dzieci pozostając w przedszkolu powtarzały program. Chcemy, by się rozwijały i szły do przodu.

Co oferujemy w ramach klasy startowej?:

1) Klasa startowa będzie klasą do 16 osób
2) Język angielski 3 x w tygodniu (3 x 45 min./tydzień),
3) Język niemiecki w wymiarze 1 x 45 min./ tydzień,
4) Zajęcia ruchowe – gimnastyka, zumba – 2 x tydzień,
5) opieka w godzinach 6:30 – 16:30
6) Indywidualny kontakt mailowy z wychowawcą,
7) Edukację muzyczną – 1 x tydzień
8) Program przygotowujący dzieci do rozpoczęcia nauki w klasie I. Zakładamy, ze dzieci kończące klasę startową potrafią czytać i pisać.

W przypadku klasy startowej rodzice pokrywają koszt dodatkowych zajęć edukacyjnych w kwocie 200 zł/m-c.
Dodatkowo oczywiście Rodzice uiszczają opłatę za posiłki 8,90 zł/dzień) i wpisowe – 75 zł w przypadku naszych dzieci i 150 zł w przypadku dzieci, które rozpoczynają dopiero przygodę z Pro Novo).