Plan dnia

6:30 – 8:00
Schodzenie się dzieci, zabawy według inwencji dzieci w kącikach tematycznych praca z małym zespołem, indywidualne wspomaganie, korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym, gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy i ćwiczenia logopedyczne.

8:00 – 8:20
Zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne (dzieci młodsze), ćwiczenia poranne (dzieci starsze).

8:20 – 8:30
Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8:30 – 9:00
Śniadanie, doskonalenie samodzielności w estetycznym spożywaniu posiłków.

9:00 – 11:30
Zajęcia dydaktyczne, edukacyjno-wychowawcze, zabawy kierowane, tematyczne, ruchowe, gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, swobodne zabawy na świeżym powietrzu, spacery i wycieczki, imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe.

11:30 – 11:50
Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu, obiad, ćwiczenia umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.
Obiad (drugie danie).

12:00 – 13:30
Odpoczynek poobiedni, bajka, muzyka, ulubiona przytulanka ( „leżakowanie” – dzieci młodsze i chętne), relaks z muzyką, literaturą, wyciszenie, higiena umysłu (dzieci starsze).

13:30 – 13:50
Obiad II część (zupa).
Obiad podzieliliśmy na dwie części, by w miarę równomiernie rozłożyć posiłki na czas pobytu dziecka w przedszkolu.

14:00 – 14:30
Zabawy na świeżym powietrzu, spacery, obserwacja otoczenia, budzenie zainteresowań otaczającym światem, zabawy badawcze i twórcze.

14:30 – 15:00
Czynności samoobsługowe i porządkowe, pomoc w nakrywaniu do posiłku, podwieczorek.

15:00 – 16:30
Tworzenie okazji do działań twórczych, praca indywidualna, zabawa w kącikach zainteresowań, zabawy i gry dydaktyczne i stolikowe, zabawy plastyczno-techniczne, praca z dzieckiem zdolnym, ćwiczenia gramatyczne i słownikowe, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Swobodna aktywność w kącikach zabaw, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.

Pobyt dzieci w przedszkolu to nie tylko zajęcia dydaktyczne. Staramy się właściwie zrównoważyć czas pomiędzy poznawaniem nowych zjawisk w trakcie zajęć edukacyjnych a swobodną zabawą pozwalającą na wykazanie się własną inicjatywą
i dokonywaniem wolnych wyborów.

Zapewniamy również:

Spacery – kładziemy nacisk na zapewnienie dzieciom jak największej ilości zajęć na świeżym powietrzu. Spacery edukacyjne, obserwowanie życia zwierząt i roślin uwrażliwią dzieci na piękno i bogactwo otaczającej przyrody.

Wypoczynek – we wszystkich grupach po obiedzie prowadzimy zajęcia wyciszające. Jest to czas na relaks i odpoczynek. Dzieciom, w najmłodszych grupach zapewniamy możliwość snu na wygodnych leżaczkach z przytulnymi kołderkami i podusiami. Sjestę uprzyjemnia łagodna muzyka oraz bajki czytane przez wychowawców. Dzieci, które nie mają ochoty na spanie, nie są do tego zmuszane.