Rekrutacja i opłaty

Rekrutacja do naszych grup przedszkolnych trwa przez cały rok.

Obecnie trwa rekrutacja na rok szkolny 2017/2018.

Zapisy

Aby zapisać dziecko do naszego przedszkola prosimy o wypełnienie następujących dokumentów:

Opłaty w roku szkolnym 2017/2018

  • Wpisowe – 150,00 zł (płatne jednorazowo w momencie przyjęcia dziecka do placówki),
  • Opłata za wyprawkę – 75,00 zł (dla dzieci, których rodzice uiścili wpisowe w roku poprzednim),
  • Darowizna na cele edukacyjne w grupie 5 – latków- 35 zł /m-c, w grupie najmłodszej (3-latki) i grupie 4-latków – 100,00 zł/m-c
  • Posiłki (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) – dodatkowo płatne (ok. 7,00 zł dziennie)

 

Od roku szkolnego 2016/2017 przygotowaliśmy ofertę dla dzieci 6-letnich, które pozostają w przedszkolu. To klasa startowa.

Klasa startowa stanowić będzie łagodne przejście pomiędzy szkołą a przedszkolem. Nie chcemy, by dzieci pozostając w przedszkolu powtarzały program. Chcemy, by się rozwijały i szły do przodu.

Co oferujemy w ramach klasy startowej?:

1)Klasa startowa będzie klasą do 16 osób
2) Język angielski 3 x w tygodniu (3 x 45 min./tydzień, teraz dzieci mają 2 x 25 min),
3)Język niemiecki w wymiarze 1 x 45 min./ tydzień,
4)Zajecia ruchowe – gimnastyka, zumba – 2 x tydzień,
5)opieka w godzinach 6:30 – 16:00
6)Indywidualny kontakt mailowy z wychowawcą,
7)Edukację muzyczną – 1 x tydzień
8)Program przygotowujący dzieci do rozpoczęcia nauki w klasie I. Zakładamy, ze dzieci kończące klasę startową potrafią czytać i pisać.

W przypadku klasy startowej rodzice deklarują darowiznę na cele edukacyjne w kwocie 200 zł/m-c. Dodatkowo oczywiście Rodzice uiszczają opłatę za posiłki (7 zł/dzień) i wpisowe- 75 zł w przypadku naszych dzieci i 150 zł w przypadku dzieci, które rozpoczynają dopiero przygodę z Pro Novo).

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.

YouTube Fundacji Pro Novo