Nasza oferta w ramach ED

Zapraszamy Państwa do stania się częścią naszej społeczności!

Dostrzegając Wasze potrzeby, szanując Wasze wybory, pragniemy być dla Was wsparciem z pełną otwartością na Wasz świat i wspólną naszą drogę.

 

Co oferujemy?:

1) BEZPŁATNĄ EDUKACJĘ w ramach edukacji domowej, zwolnioną z wszelkich opłat:  wpisowego, czesnego, opłat egzaminacyjnych, opłat za podręczniki, niezbędne pomoce naukowe.

2) DOŚWIADCZONĄ KADRĘ wrażliwą na Wasze potrzeby.

3) INNOWACYJNĄ PRZESTRZEŃ wewnątrz, NATURALNĄ PRZESTRZEŃ na zewnątrz szkoły.

4) Swobodny dostęp do nauczyciela – uczniowie jak i rodzice mają możliwość korzystania bezpłatnie z konsultacji u nauczyciela on-line.

5) Dostęp do dziennika elektronicznego szkoły, który służy do bieżącej komunikacji z kadrą szkoły –  dostęp dla ucznia jak i rodzica.

6) Pakiet informacji niezbędnych do efektywnego realizowania procesu nauki poza szkołą, który otrzymujecie Państwo na początku roku szkolnego w formie listu powitalnego.

7) Podręczniki, niezbędne pomoce naukowe otrzymuje każdy uczeń na dany rok szkolny. Po zakończeniu roku zobowiązany jest do ich zwrócenia.

8) Udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę: kółka zainteresowań, warsztaty, laboratoria, spotkania.

9) Udział w konkursach przedmiotowych, kuratoryjnych, artystycznych wedle zgłoszonych potrzeb.

10) Egzaminy przeprowadzane w przyjaznej, życzliwej atmosferze stacjonarnie w szkole lub w trybie on-line.

11) Terminy oraz tryb egzaminów ustalamy wspólnie, dostosowujemy je do wzajemnych potrzeb. Egzaminy można zdawać w dogodnym dla siebie czasie, przez cały rok szkolny.

12) Informację zwrotną na temat przebiegu egzaminu, jego wyniku, postępów ucznia, mocnych stron oraz obszarów do pracy – drogą mailową otrzymuje uczeń oraz rodzic, po zrealizowanym egzaminie.

13) Rodzinne spotkania integracyjne z kadrą szkoły na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, będące okazją do głębszego poznania się, pobycia bliżej siebie, owocnych startów i podsumowań.

ZAPRASZAMY DO PRO NOVO!

Doświadczona, przyjazna i uśmiechnięta kadra jest do Państwa dyspozycji pod mailem i nr telefonu 602351001, a także codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,oo – 16,oo na miejscu w szkole (prosimy o wcześniejsze umawianie wizyt stacjonarnych).

DOŁĄCZ DO NAS!

Umów się na spotkanie z dyrektorem szkoły: a.ziolkowska@pronovo.org.pl, tel. 602351011

lub koordynatorem ds. edukacji domowej, z Panią Agnieszką Pytkowską: edpronovo@gmail.com

CZEKAMY NA WAS!