Rekrutacja i opłaty

Przedstawiamy Państwu zasady rekrutacji uczniów do klas I-III Gimnazjum.

Rekrutację rozpoczynamy co roku w marcu.
W miarę wolnych miejsc, zgodnie ze statutem, rekrutacja uzupełniająca może trwać przez cały rok.

Zgłoszenia kandydatów na uczniów (wnioski) są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Fundacji.
Pierwszeństwo w przyjęciu przysługuje rodzeństwu uczniów szkoły.

Uczniem szkoły zostaje dziecko, którego rodzice:
– wypełnili kartę zgłoszenia do szkoły,
– zawarli ze szkołą pisemną umowę o świadczenie usługi oświatowej,
– wnieśli opłatę wpisową.

Niezbędne jest spełnienie wszystkich powyższych warunków.

 

Opłaty:
Wpisowe – 150,00 zł (płatne jednorazowo w momencie przyjęcia dziecka do placówki).
Darowizna na cele edukacyjne – 350,00 zł/m-c

W przypadku, gdy do szkoły uczęszcza rodzeństwo, obowiązują następujące zniżki:
– dwoje dzieci w szkole – 250,00 zł/dziecko
– troje i więcej – 250,00 zł za pierwsze i drugie dziecko, 200,00 zł za kolejne

Za zajęcia w okresie wakacji – dodatkowa opłata kalkulowana w zależności od oferty zajęć i liczebności grup.
Posiłki (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) – dodatkowo płatne.
Mundurki, ubezpieczenie – dodatkowo płatne.

Atrakcyjne zniżki czesnego dla rodzeństwa uczęszczającego do szkół prowadzonych przez Fundację Pro Novo – do szkoły podstawowej i gimnazjum.