Rekrutacja i opłaty

Przedstawiamy Państwu zasady rekrutacji uczniów do klas I-VIII.

Z dniem 08 lutego 2021 rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2021/2022.

W związku z dalszym rozwojem szkoły uruchamiamy nabór uzupełniający.
Zapraszamy!

W miarę wolnych miejsc, zgodnie ze statutem, rekrutacja uzupełniająca może trwać przez cały rok.

Zgłoszenia kandydatów na uczniów (wnioski) są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Fundacji.

Pierwszeństwo w przyjęciu przysługuje rodzeństwu uczniów szkoły.

Uczniem szkoły zostaje dziecko, którego rodzice:

Niezbędne jest spełnienie wszystkich powyższych warunków.