Drodzy Rodzice
startujemy z rekrutacją (potwierdzeniem chęci kontynuacji nauki) dzieci już uczęszczających do szkoły i przedszkola na nowy rok szkolny 2024/2025 oraz nowych kandydatów, którzy chcą dołączyć do naszego przedszkola i szkoły (niesamowite, jak ten czas leci…)
Rozpoczynamy jak co roku naszą wewnętrzną rekrutacją, by wiedzieć, ile mamy miejsc dla dzieci z zewnątrz (w tym też rodzeństwa naszych podopiecznych).
Równocześnie informujemy, iż po dniu 05.02 (przedszkole) i 09.02.2024 (szkoła), uwalniamy wolne miejsca i ruszamy z rekrutacją na zewnątrz (nowych kandydatów zachęcamy już dziś do składania kart zgłoszeniowych. Będziemy się z Państwem kontaktować po podanych wyżej terminach).
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA:
1) Rodzice dzieci, które uczęszczają do naszego przedszkola (to już Państwo wiecie) składają jeszcze raz karty zgłoszeniowe – prosimy o wypełnienie karty w terminie do 04.02.2024 (włącznie. W poniedziałek 05.02.2024 zamykamy rekrutację wewnętrzną)
W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmujemy oczywiście dzieci, które już są naszymi podopiecznymi.
I te dzieci mają zapewnione pierwszeństwo przyjęcia (o ile wypełniacie Państwo karty za pośrednictwem strony www do dnia 04.02.2024 włącznie).
Zgodnie z zapisami umowy, wypełnienie karty jest podstawą do przedłużenia umowy na kolejny rok szkolny.
2) W przypadku nowych dzieci rekrutacja musi zostać przeprowadzona zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez UM w Nowogrodzie Bobrzańskim i zgodnie z warunkami, które zostały przyjęte w Zarządzeniu Burmistrza.
Regulamin i punktację braną przy rekrutacji znajdziecie Państwu TUTAJ:
zaś harmonogram został zamieszczony TUTAJ:
Dzieci (przyszłe przedszkolaki), które nie są naszymi podopiecznymi (nawet w przypadku rodzeństwa naszych dzieci) podlegają zapisom zarządzenia.
Tak więc w przypadku nowych dzieci (przedszkole), poprosimy o złożenie, oprócz karty zgłoszeniowej dostępnej tutaj: pronovo.org.pl/karta-zgloszenia-przedszkole/
również dokumentów poświadczający zatrudnienie: zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami ZUS lub z wniesienia podatków do Urzędu Skarbowego, itp./ zaświadczenie ze szkoły (szkoły wyższej, policealnej itp.) zawierające informacje o stacjonarnym systemie nauki.
Konieczne jest również oświadczenie o tym, czy dziecko będzie w przedszkolu 5 czy więcej godzin, a także oświadczenie, czy zgłaszane dziecko posiada rodzeństwo korzystające z opieki edukacyjnej przedszkola/szkoły na terenie gminy Nowogród Bobrzański.
Dokładne kryteria zakwalifikowania się dziecka i punktacja podana jest w przywołanych wyżej zarządzeniach.
REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ – EDUKACJA STACJONARNA:
1) W przypadku uczniów NOWYCH (niezależnie od klasy. Prowadzimy rekrutację do klas 1-8), lub dzieci ze startówki, które będą kontynuowały naukę w naszej klasie 1 –
wypełniacie Państwo kartę zgłoszeniową dostępną tutaj:
2) Rodzice dzieci szkolnych już korzystających ze szkoły wypełniają tylko potwierdzenie realizacji kontynuowania nauki w szkole (druk wysłany do Państwa przez Mobidziennik).
Niezależnie od tego, czy dziecko będzie uczęszczało do nas, czy też nie, proszę o zwrot deklaracji (jeśli rezygnujecie Państwo z nas, oddajecie przekreśloną z wpisanym tylko imieniem i nazwiskiem dziecka).
Zgodnie z zapisami umowy potwierdzenie/deklaracja, jest podstawą do przedłużenia umowy na kolejny rok szkolny. Tu, z uwagi na formę analogową i zbliżające się ferie zimowe, termin złożenia deklaracji (potwierdzenia uczęszczania od września do naszej szkoły) to 09.02.2024.
Deklarację możecie złożyć osobiście (lub za pośrednictwem dzieci) w sekretariacie szkoły, u dyrektora, u Wychowawców.
Proszę tylko o dochowanie terminu. Deklaracje, jak zaznaczyłam wyżej, składacie Państwo do 09.02.2024 (piątek przed feriami).
REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ – EDUKACJA DOMOWA:
1) W przypadku uczniów NOWYCH (niezależnie od klasy. Prowadzimy rekrutację do klas 1-8), lub dzieci ze startówki, które będą kontynuowały naukę w naszej klasie 1 – wypełniacie Państwo kartę zgłoszeniową dostępną tutaj:
i załączacie inne dokumenty – formalności, jakie należy dopełnić zostały opisane tutaj:
2) w przypadku dzieci, które są naszymi uczniami w ED w klasie 1-7 i Państwa wspólną decyzją będą kontynuowały realizację obowiązku szkolnego poza szkołą w roku 2024/2025 – wypełniacie Państwo załączoną do maila w Mobidzienniku deklarację dla uczniów ED.
Deklarację odsyłacie Państwo na adres szkoły (pocztą) bądź przywozicie przy okazji egzaminów dzieci i składacie w sekretariacie bądź u mnie.
Niniejszym uważamy rekrutację do szkoły i przedszkola Pro Novo za otwartą!
ZAPRASZAMY!!!
Aneta Woźniak-Ziółkowska