Jeżyki wybrały się w tym tygodniu na wyprawę kosmiczną poznając przy tym układ słoneczny i jego planety, w tym oczywiście Ziemię.
W trakcie pracy zespołowej, podsumowując zdobyte informacje, stworzyły modele ziemi.
Na zakończenie tygodnia natomiast powstały układy słoneczne.

Fotorelacja