Drodzy Rodzice,
garść informacji na zakończenie kolejnego tygodnia.

1) Dzieci młodsze (grupa 3 i 4-latków):

a) dzieci czują się już znacznie pewniej w swoim towarzystwie. Coraz częściej bawią się razem, same inicjują zabawy, czy przyłączają się do zabaw kolegów,
b) coraz wyraźniej widać nawiązujące się sympatie. Dzieci mają już świadomość, że są częścią grupy, znają już w większości imiona koleżanek i kolegów. Wiedzą i akceptują zasady panujące w przedszkolu czy porządek dnia,
c) doskonalą czynności samoobsługowe (myślę głównie o dzieciach 3-letnich) – zarówno w zakresie spożywania posiłków jak i korzystania z toalety,
d) chętnie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez wychowawczynie,
e) są coraz aktywniejsze podczas zajęć z języka angielskiego (próbują śpiewać z Panem, powtarzać nowe słówka) i zumby (maluszki ostatnio poprosiły Panią Patrycję o przedłużenie zajęć o dodatkową piosenkę, którą wspólnie odtańczyły),
f) pilnie przygotowują się do pasowania na przedszkolaka – ćwiczą wierszyki i piosenki,
g) podejmują próby samodzielnego ubierania się (przed wyjściem na spacer) czy rozbierania (po powrocie),
h) uwielbiają zabawy ruchowe w rytm muzyki,
i) coraz łatwiej skupiają się na czytanych bajkach,
j) znacznie chętniej i z własnej inicjatywy sięgają po kredki i kartkę, by oddać się tworzeniu.

2) Dzieci starsze (klasa startowa i pierwsza):

a) starszaki bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach z języka francuskiego. Mają za sobą zaledwie 3 godziny zajęć, a już poznały kilka słów i dwie piosenki, które są w stanie w miarę swobodnie zaśpiewać,
b) język angielski stał się polem do rywalizacji (zdrowej) pomiędzy grupami. Dzieci realizują podobny program (choć w nieco innym wymiarze – klasa startowa – 4 godz./tydzień, klasa I – 5 godz.). Za dziećmi już dwa testy sprawdzające wiedzę (oczywiście nagradzane słodyczami). Maluchy pewnie już się Państwu pochwaliły wynikami rywalizacji :-)
c) dzieci chętnie razem się bawią podczas przerw czy po zajęciach dodatkowych,
d) wspólne zajęcia z WF są okazją do lepszego poznania się nawzajem, do doskonalenia umiejętności współdziałania czy odpowiedzialności za drużynę,
e) podczas zabaw coraz mniej wyraźny jest podział na chłopców i dziewczynki. Dzieci bawią się razem, nie oceniając tego z perspektywy uczestników lecz atrakcyjności zabaw.

3) Klasa czwarta:
1) choć mało-liczna, to jednak wnosząca wiele do życia szkoły. Nie tylko z uwagi na to, że zachowują się jak starsze rodzeństwo, na które można zawsze liczyć, ale również dlatego, że są wzorem dla młodszych,
2) uczniowie szybko dostosowali się do nowej sytuacji wynikającej ze zmiany sposobu nauczania, a wszystko to dzięki atmosferze panującej w szkole, wzajemnej przychylności i zrozumieniu,
3) mają za sobą już sprawdziany i prace klasowe z prawie wszystkich przedmiotów. Wyniki świadczą tylko czy aż o tym, że indywidualne podejście przynosi naprawdę pozytywne skutki,
4) wykazują duże zaangażowanie na zajęciach z języka angielskiego i wyraźnie widać u nich świadomość faktu, iż  należy uczyć się języków obcych. A z uwagi na to, że wymiar godzin nauczania języka jest też znacznie wyższy (5 godz./tydzień) w porównaniu do szkół publicznych, postępy są znaczne,
5) zwiększona ilość godzin z wiodących przedmiotów (jak matematyka, historia, język polski) sprzyja innemu podejściu do nauczania – uczniowie maja możliwość realizowania rożnych projektów i znacznego rozszerzenia programów nauczania o dodatkowe tematy wykraczające poza podstawę programową,
6) podobnie jak uczniowie z klasy pierwszej mają czas po zajęciach na odrabianie zadań, tylko po to, by nie dźwigać każdego dnia podręczników, ćwiczeń i zeszytów do domu i oczywiście w miarę potrzeb i chęci korzystają z tej możliwości,
7) w każdy czwartek korzystają z zajęć z podstaw przedsiębiorczości – zajęć, które mają na celu pokazać im, że nasze decyzje podejmowane każdego dnia mają ogromny wpływ na funkcjonowanie nas jako społeczeństwa. Lekcje te mają wprowadzić dzieci nie tylko w świat ekonomii, ale i wartości ponadczasowych. Uczniowie dowiedzieli się już co to takiego potrzeby, jak je zaspokajamy, czym jest i jak na nasz życie wpływa reklama, co to jest handel i czy zawsze kupujemy to, czego istotnie w danej chwili potrzebujemy.

Co już za nami:
1) mieliśmy już okazję świętować urodziny Marcelinki (4-latki), Samanty (3-latki) i Michałka (klasa startowa). Mam nadzieję, że dzieci były zadowolone,
2) dzieci czynnie włączyły się w sprzątanie świata,
3) w szkole obchodziliśmy uroczyste „Pasowanie na ucznia klasy startowej”,
4) świętowaliśmy Dzień Chłopaka,
5) braliśmy udział w koncercie z udziałem profesjonalnych muzyków z Lubuskiego Biura Koncertowego, którzy gościli u nas 10 października. Dzieci obejrzały bajkę muzyczną o królewnie Lucynce,
6) każdego tygodnia dzieci uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego i zumby, a dzieci starsze od poniedziałku zamiast zumby w poniedziałek i środę biorą udział w zajęciach z tańca towarzyskiego,
7) dzieci z klasy startowej biorą udział raz w tygodniu (poniedziałek) w zajęciach z języka francuskiego.

Co w najbliższych dniach przed nami:
1) w poniedziałek (2013-10-14) organizujemy w naszej placówce seans kinowy. Dzieci będą się bawić w kino (z biletami, popcornem). Przygotowaliśmy dla każdej grupy bajkę, którą obejrzą (dzieci młodsze – bajka ok. 30 min., dzieci starsze – 60 min.). Następnie po zamknięciu „kina”, wychowawcy poprowadzą zajęcia tematycznie związane z bajką i omówią poruszane treści. Na zakończenie dnia dzieci będą miały za zadanie zilustrowanie obejrzanych bajek.
Spektakle chcemy organizować cyklicznie (maksymalnie raz w miesiącu). Prosimy jednak, by informację tę utrzymać w tajemnicy przed dziećmi – chcemy, by była to dla nich niespodzianka.
Jak Państwo zapewne wiecie, dzieci w ciągu zwykłych dni w przedszkolu czy szkole bajek i filmów nie oglądają (słuchają tylko czytanych przez wychowawcę, lub odsłuchują audiobooki). Nie chcemy bowiem, by spędzały czas przed telewizorem, kiedy mogą uczestniczyć w zajęciach czy luźnych zabawach,
2) od czwartku (raz w tygodniu) będzie nas odwiedzała pani logopeda, która po rozpoznaniu potrzeb, zajmie się pracą z naszymi dziećmi pod kątem korygowania wad wymowy,
3) we wtorek dzieci będą uczestniczyły w krótkim, humorystycznym przedstawieniu pt. „Dama na wieży” przygotowanym z okazji Dnia Nauczyciela przez uczniów klasy czwartej,
3) 21 października dzieci z grupy 3 i 4-latków będą świętować pasowanie na przedszkolaka. Uroczystość odbędzie się w godzinach popołudniowych (16:30). Oczywiście zapraszamy Państwa serdecznie. Dzieci rozpoczęły już przygotowania do tego ważnego dla nich święta,
4) jeśli dopisze nam pogoda, w czwartek (2013-10-17) planujemy zorganizować odwołane uprzednio z powodu niesprzyjającej aury Święto pieczonego ziemniaka. O szczegółach poinformujemy Państwa w osobnym e-mailu.