Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Rozpoczynamy realizację programu stypendialnego dla dzieci zdolnych, twórczych i kreatywnych, które chciałyby zostać wychowankami naszej szkoły.
Program adresowany jest do uczniów klasy I, II i V i polega na ufundowaniu przez Fundację Pro Novo czesnego przez cały okres nauki oraz zestawu podręczników w pierwszym roku.

Preferujemy uczniów wykazujących dużą ciekawość poznawczą, chęć rozwoju i poszerzania swoich horyzontów, nieszablonowy sposób myślenia. Zamiłowanie do nauki  języków obcych i odkrywania kultur innych krajów będzie dodatkowym atutem.
Wierzymy, iż taka forma wsparcia pozwoli na kształcenie na najwyższym poziomie także dzieciom, dla których nauka w naszej placówce była dotychczas nieosiągalna ze względów finansowych.

Chęć skorzystania z pakietu stypendialnego wraz z uzasadnieniem, dlaczego powinniśmy przyznać go właśnie Państwa dziecku prosimy przesłać na adres info@pronovo.org.pl
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu.