Tak oto uczniowie klasy szóstej zaprosili swoje koleżanki, kolegów i nauczycieli na Bal Szóstoklasisty :)

Film