Nauka części mowy wcale nie musi być nudna. Uczniowie klasy III A przekonali się o tym podczas zabawy Sztafeta części mowy. A cóż to takiego? Na wskazany znak dzieci rozpoczęły podawanie sobie pałeczek z nazwami części mowy. Kolejny znak oznaczał stop. W tym czasie uczniowie trzymający pałeczkę musieli podać przykład -danej części mowy, której nazwę trzymali w rączce.

Następnie uczniowie wkleili do swoich zeszytów cztery kolorowe kółeczka symbolizujące wybrane części mowy. Przy pomocy tabletów lub telefonów dzieci skanowały kody QR, pod którymi ukryte były zdania. Uczniowie mieli za zadanie przepisać je do zeszytu i podkreślić w nich odpowiednim kolorem wszystkie wskazane części mowy.

Fotorelacja